การเตรียมตัวก่อนแต่งหน้ารับปริญญา

วันงานพระราชทานปริญาบัตร ถือได้ว่าเป็นวันที่สำคัญมากที่สุดวันหนึ่งทั้งตัวผู้รับและคนภายในครอบครัว เปรียบเสมือนได้ประกาศความสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นที่เราได้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างภาคภูมิใจ การเก็บบันทึกภาพความประทับใจจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยจารึกความทรงจำดีๆนี่ไว้ โดยส่วนที่จะช่วยบันทึกความทรงจำเหล่านั้นได้ชัดเจนที่สุดคือภาพถ่าย ดังนั