วิทยุสื่อสาร

               วิทยุสื่อสาร เป็นเครื่องรับ-ส่งสัญญานวิทยุ ระยะส่วนใหญ่ของวิทยุสื่อสารอยู่ที่ประมาณ 5 กม. สำหรับวิทยุสื่อสารไม่มีผู้ให้บริการหรือค่าใช้จ่ายสำหรับรายเดือน เพียงแค่มีเครื่องรับ-ส่ง ก็สามารถเข้าสู่เครือข่ายได้ มักจะใช้เกี่ยวกับการแจ้งสภาพอากาศ สภาพจราจร แจ้งภัยพิบัติ ประสานเหตุการณ์ต่างๆ ประสานความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยต่างๆ