ข้อดีรถมือ 2 ประเภทเกียร์ธรรมดา

ฟังก์ชั่นการทำงานของระบบรถยนต์ในปัจจุบันมีอยู่ 2 ประเภทหลักคือแบบออโต้และธรรมดา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้รถได้ตรงตามประเภทของงาน และความถนัด ชำนาญการของแต่ละคน โดยมีผู้ซื้อรถจำนวนไม่น้อยเลือกรถมือ 2 ประเภทเกียร์ธรรมดา นั้นเป็นเพราะ รถมือ 2 ราคาถูกกว่า ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ไม่ต้องใช้โปแกรมเข้าไปเป็ส่วนร่วมในการทำงานของเครื่องยนต์มากนัก ค