ข้อควรรู้ก่อนจะกำจัดปลวก

สิ่งที่คุณควรจะรู้ก่อนคิดกำจัดปลวก สุภาษิตโบราณของจีนเคยกล่าวไว้ว่า รู้เขารู้เรารบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง สิ่งนี้ยังคงใช้ได้ดีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เพราะหากเราจะเริ่มคิดกำจัดปลวกที่ชอบขึ้นบ้าน เราก็ควรจะรู้ว่าปลวกพวกนี้มาจากไหน แล้วทำไมจึงไม่ไปบ้านคนอื่นๆข้างๆกัน หรือว่าทำอย่างไรถึงจะไม่ให้ปลวกกลับมารบกวนอีก หากเรารู้เรื่องราวของปลวกไว้บ้า