น๊อต | วัสดุ อุปกรณ์ยึดติด

สมัยก่อนที่ยังไม่มีนวัตกรรมการผลิต หรือเครื่องจักรต่างๆ วัสดุที่นำมาใช้ในการติดแปะกระดาษ คือ เมล็ดข้าวสุก หรือแป้งเปียก นั้นเป็นภูมิปัญญาที่มนุษย์เรานำมาใช้ และเมื่อกาลเวลาผ่านไปเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ยึดติดต่างๆ ก็ได้ถูกผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับชิ้นงาน เพราะไม่ได้มีเพียงแค่กระดาษเท่านั้น แต่มีอีกหลายงาน หลากอาชีพที่ต้องการใช้เครื่องมือยึ