แบตเตอรี่กับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่กับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

              รถโฟล์คลิฟท์จะขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ที่ชาร์จด้วยแบตเตอร์รี่ไฟฟ้าและเปลี่ยนพลังไฟฟ้าในการขับเคลื่อน เหมาะกับใช้งานในตัวอาคาร รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ในการขับเคลื่อน ดังนั้นเรื่องน่ารู้สำหรับแบตเตอรี่จึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะการชาร์จแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อคงสภาพการทำงานของรถให้คงอยู่ตลอดระยะของการทำงาน โดยการชาร์จแบตเ