กระบอกไฮดรอลิค

กระบอกไฮดรอลิค ที่พบในอุตสาหกรรม

กระบอกไฮดรอลิค เป็นระบบที่เปลี่ยนจากของไหลไปเป็นพลังงานกล โดยที่จะผ่านกลไก และกระบวนการที่สำคัญต่างๆ เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานกล เช่น วาล์วคุมแรงดัน ไฮดรอลิคปั๊ม วาล์วคุมอัตราการไหลของอุปกรณ์ และวาล์วคุมทิศทาง ทางอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิยมใช้ น้ำมันไฮดรอลิค เป็นตัวกลาง การส่งหรือถ่ายพลังงาน เพราะว่าน้ำมันไฮดรอลิค มีคุณสมบัติที่สำคัญ ไม่สามารถย