ทิปการซื้อผ้าม่าน

เคล็ดลับการเลือกซื้อผ้าม่าน ผ้าม่านเป็นอุปกรณ์ที่ไว้ใช้ปกปิดหน้าต่างซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มหัศจรรย์เพราะมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะบรรยากาศของห้องไปโดยสิ้นเชิงและมีผลต่อมุมมองของขนาดห้อง ห้องอาจจะดูเล็กหรือกว้างขึ้น ผ้าม่านล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยกำหนดเช่นกัน นอกจากนี้การใช้อุปกรณ์ร่วมเช่น ราวผ้าม่าน หัวครอบราวผ้าม่านก็มีส่วนช่วยให้ห้องดู