ข้อดีของการเรียนการสอนด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบดิลิตอล

เทคโนโลยีใหม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในด้านการวิจัยและด้านวิทยาศาสตร์ แต่ก็มีการถกเถียงกันมากที่จะนำไปใช้ในระบบการศึกษา มุมมองต่างๆเกี่ยวกับบทความนี้จะเป็นการแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้ดีและมีมุมมองที่แตกต่าง เช่น ทางด้านชีววิทยา, เคมี, วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม เราจึงขอแนะนำเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้นั้นคือ กล้องจุลทรร