ลักษณะเส้นไหมสำหรับการร้อยไหมยกกระชับ

ก่อนตัดสินใจรักษาหรือบำรุงสุขภาพผิวไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนก็ตาม สิ่งที่สำคัญมากกว่าเงิน หรือระยะเวลา นั้นคือความปลอดภัย และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ การร้อยไหมยกกระชับก็เช่นเดียวกัน ก่อนเลือกวิธีการรักษา โดยการพิจารณาคุณสมบัติไหมที่ใช้ในขั้นตอนการรักษาดังนี้ ขนาดของเส้นไหม เนื่องจากคุณสมบัติของเส้นไหมมีการผลิตที่แตกต่างกัน ยิ่ง