แบตเตอรี่กับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่กับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

              รถโฟล์คลิฟท์จะขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ที่ชาร์จด้วยแบตเตอร์รี่ไฟฟ้าและเปลี่ยนพลังไฟฟ้าในการขับเคลื่อน เหมาะกับใช้งานในตัวอาคาร รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ในการขับเคลื่อน ดังนั้นเรื่องน่ารู้สำหรับแบตเตอรี่จึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะการชาร์จแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อคงสภาพการทำงานของรถให้คงอยู่ตลอดระยะของการทำงาน โดยการชาร์จแบตเตอรี่ทำให้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าสามารถทำงานได้นานหากเราดูแลแบตเตอรี่อย่างเหมาะสม

                การชาร์จแบตเตอรี่ไม่ควรจะชาร์จบ่อยจนเกินไปเพราะจะทำให้ชาร์จไฟได้น้อยซึ่งหมายความว่ามันจะมีการใช้งานได้ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นควรใช้งานแบตเตอรี่เดิมให้หมดเสียก่อนแล้วจึงจะชาร์จใหม่ เพื่อรักษาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของรถโฟร์คลิฟท์ไฟฟ้า และการชาร์จแบตเตอรี่ต้องสำรวจพื้นที่ให้แน่ใจว่าจะไม่มีสิ่งสกปรกเข้าไปในแบตเตอรี่เพราะสิ่งเหล่านั้นจะทำให้แบตเตอรี่ลดน้อยลง นอกจากนี้ยังรักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดประกายไฟ

                ไม่ควรปล่อยให้น้ำในแบตเตอรี่แห้ง ซึ่งหากปล่อยให้แห้งจะทำให้ประสิทธิภาพของแบตลดลง และเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องจะต้องปล่อยให้คายประจุจนกว่าไฟให้ชาร์จของแบตเตอรี่จะแสดงจึงจะทำการชาร์จไฟได้ตามปกติ การชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่นโดยพลังงานของแบตเตอรี่เฉลี่ยแล้วจะมีอายุประมาณ 6 ชั่วโมง  แต่ถ้าหากทำงานเกินกว่าที่แบตเตอรี่จะใช้งานได้จะทำให้รถไม่สามารถใช้งานได้

                เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่องของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า การดูแลรักษาแบตเตอรี่จึงเป็นสิ่งสำคัญ จึงควรมีการดูแลอย่างดีและไม่ปล่อยปะละเลยในกรณีที่มีปัญหา เช่น แบตเสื่อม สายไฟรั่วหรือมีการชำรุด การดูแลรักษาควรทำให้ถูกวิธีเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และแบตเตอรี่