การเลือกปั๊มน้ำ

เลือกปั๊มน้ำอย่างไรให้เหมาะสม

                การเลือกปั๊มน้ำที่เหมาะสมควรเลือกให้เหมาะกับสภาพการใช้งานจริง เพราะหากเลือกขนาดของปั๊มน้ำที่ไม่เหมาะกับการใช้งานจะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานต่ำและจะก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง โดยทั่วไปการเลือกปั๊มน้ำจะพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ ปั๊มน้ำที่ใช้กับอาคารขนาดใหญ่ หรือโรงงานต่างๆ และปั๊มน้ำที่ใช้สำหรับที่พักอาศัย

                การเลือกปั๊มน้ำสำหรับอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรม

                                ปั๊มน้ำสำหรับอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องพิจารณาข้อมูลและรายละเอียดดังนี้

  • ชนิดของเหลวที่ต้องการสูบ อุณหภูมิ ความหนืด ความหนาแน่น
  • ลักษณะของระบบท่อที่มีอยู่
  • ความเร็วรอบของปั๊มน้ำ
  • อัตราการสูบที่ต้องการ
  • ความดันหรือความสูงที่ต้องยกของเหลว
  • ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แทนจำหน่าย

โดยการเลือกปั๊มน้ำที่จะใช้สำหรับอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียด เนื่องจากมีขนาดใหญ่และมีราคาและค่าบำรุงรักษาที่ค่อนข้างสูง จึงจะต้องรอบคอบกับการตัดสินใจในการซื้อมาใช้งาน

                การเลือกเครื่องปั๊มน้ำสำหรับบ้านพักอาศัย

                                ปั๊มน้ำสำหรับบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่จะเป็นชนิดสำเร็จรูป จะประกอบด้วยตัวปั๊มและถังความดัน โดยจะมีหลายรูแปบบ เช่น แบบที่ตัวปั๊มเกาะอยู่บนถังความดัน มีฝาครอบ เรียกว่า “ปั๊มกระป๋อง” จะควบคุมการทำงานด้วยสวิทซ์ความดัน ซึ่งจะทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดใช้น้ำภายในบ้าน เมื่อหยุดหรือปิดอุปกรณ์ ความดันจะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงค่าที่ตั้งไว้ ปั๊มก็จะหยุดทำงาน เครื่องปั๊มน้ำแบบนี้จะมีขนาดเลือกไม่มากนัก เพราะผลิตเพื่อใช้ในครัวเรื่องขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลาง

                                การเลือกปั๊มน้ำที่ใช้ในบ้านควรพิจารณาจากข้อมูลดังนี้

  • ควรเลือกปั๊มที่มีถังความดันประกอบสำเร็จเป็นชุด เนื่องจากถังความดันจะช่วยเก็บน้ำเพื่อรักษาความดันในท่อส่งน้ำ และจะมีผลให้ขณะใช้งานปั๊มน้ำไม่ต้องทำงานตลอดเวลา
  • เลือกกำลังมอเตอร์ของปั๊มให้เหมาะกับการใช้งาน เช่น ไม่เลือกขนาดและกำลังของมอเตอร์เล็กเกินไป เพราะจะทำให้ปั๊มทำงานบ่อย สิ้นเปลืองไฟฟ้า
  • อุปกรณ์ต่างๆต้องประกอบมาอย่างดี คงทน ไม่เป็นสนิมง่าย และมีตัวป้องกันมอเตอร์ไหม้