เรียนเสริมภาษาเกาหลี กับคอร์สเรียนที่K EDUPAC

ก่อนคิด ก่อนอ่านสิ่งใด ต้องมีสติเพื่อสร้างความเข้าใจ และหากเกิดข้อสงสัยแล้วก็ต้องเป็นผู้ถามที่ดี สิ่งนั้นเป็นการเรียนที่สร้างรากฐานความรู้เบื้องต้นให้กับผู้เรียนไใก้มีฐานข้อมูลที่มั่นคง การเรียนภาษาเกาหลีที่ K EDUPAC ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกมาตรฐานคุณภาพการเรียนรู้ทางด้านภาษาเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับผู้เรียนได้มีคุณสมบัติเพียงพอต่อการศึกษาต่อในรั่วมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศเกาหลี

การันตีคุณภาพจาก

  • ประสบการณ์ที่เปิดทำการเรียนการสอนกว่า 50 ปี
  • พัฒนาความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านการพูด การอ่าน การออกเสียง การเขียน
  • ใช้เอกสารประกอบการเรียนภาษาเกาหลีโดยมีเนื้อหาที่ส่งตรงมาจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง พร้อมคำอธิบายภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
  • ผู้สอนที่มีประสบการณ์

ซึ่งภายในคอร์สเรียนภาษาเกาหลีเก็บค่าอบรมเพียง 4,880 บาทต่อคนเท่า ต่อ 24 ชั่วโมง ผู้เรียนสามารถเลือกคอร์สเรียนภาษาเกาหลีที่สะดวกต่อช่วงเวลาที่เหมาะสม หรือเวลาว่างของท่านได้ โดยแต่ละวันจะเรียนวันละ 3 ชั่วโมง(สามารถดูรายละเอียดตารางเวลาเรียนได้ที่เว็บไซต์  www.edupac-lemonde.com ) ทั้งนี้เองเพื่อสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เสมือนเพื่อน พี่ น้องแต่ละคอร์สจำนวนผู้เรียนจะไม่เกินกว่า 7 คน อีกทั้งจังเป็นการง่ายที่ผู้สอนจะช่วยแนะนำ หรือเพิ่มเติมความรู้ให้กับข้อสงสัยต่างๆ ได้ในแบบตัวต่อตัวเลยทีเดียว