วิทยุสื่อสาร

               วิทยุสื่อสาร เป็นเครื่องรับ-ส่งสัญญานวิทยุ ระยะส่วนใหญ่ของวิทยุสื่อสารอยู่ที่ประมาณ 5 กม. สำหรับวิทยุสื่อสารไม่มีผู้ให้บริการหรือค่าใช้จ่ายสำหรับรายเดือน เพียงแค่มีเครื่องรับ-ส่ง ก็สามารถเข้าสู่เครือข่ายได้ มักจะใช้เกี่ยวกับการแจ้งสภาพอากาศ สภาพจราจร แจ้งภัยพิบัติ ประสานเหตุการณ์ต่างๆ ประสานความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยต่างๆ หรือว่าศูนย์เครือข่ายต่างๆ กู้ชีพ กู้ภัย ตำรวจชุมชน ฯลฯ

                วิทยุสื่อสารที่นิยมใช้ในประเทศไทย จะมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ

  1. วิทยุสื่อสารเครื่องแดง
  2. วิทยุสื่อสารสมัครเล่นเครื่องดำ
  3. วิทยุสื่อสารราชการเครื่องดำ

                 วิทยุสื่อสารจะแบ่งออกเป็น 3 ปรเภท

  1. วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ลักษณะเด่นของตัวเครื่องคือ จะมีโทนสีแดง เป็นประเภทที่กลุ่มประชาชนทั่วไปใช้งาน และสีดำ สำหรับทางราชการใช้งาน เช่น ตำรวจ ซึ่งหากใครพกจะต้องมีใบอนุญาตในการพกพา
  2. วิทยุชนิดตั้งประจำที่เป็นแบบใช้ตั้งสถานีอาจไม่ค่อยใด้พบเห็นกันบ่อยส่วนมากใช้ตามสถานที่ราชการ
  3. วิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งในรถยนตร์ คือวิทยุที่เราเห็นใช้กันมากทั้งนำไปติดในรถและใช้แทนวิทยุสื่อสารประเภทติดตั้งประจำที่จะออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดเหมือนวิทยุ FM ที่ติดในรถ ใช้ไฟกระแสตรง 12 โวลต์

                   คลื่นความถี่ที่ใช้งาน

  1. คลื่นความถี่ราชการจะอยู่ที่ประมาณ150.000 ถึง160.000 โดยประมาณซึ่งทางกรมไปรษณีย์จะออกให้หน่วยงานราชการแบ่งใช้กันโดยที่ทางหน่วยงานนั้นๆจะจัดให้เจ้าพนักงานในหน่วยใด้แบ่งใช้ต่อไปตามความจำเป็น
  2. คลื่นความถี่วิทยุสมัครเล่นคือคลื่นความถี่144.000-146.000ที่ทางกรมไปรษณีย์อนุญาติให้ประชาชนที่สอบผ่านและใด้รับใบอนุญาตนักวิทยุสมัครเล่นตามข้อบังคับ
  3. คลื่นความถี่ย่านประชาชน คือคลื่นความถี่49.000/78.000/245.000/420.000แต่ที่เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันคือ245.000ซึ่งเครื่องประเภทนี้จะมีสีแดงตามกฎข้อบังคับของกรมฯที่จะบังคับให้เครื่องประเภทนี้ต้องมีสีแดงเท่านั้น