รู้จักขายรถมือสอง

คำว่ารู้จัก ในความหมายของการขายรถมือสอง คือ

  1. รู้จักทำการค้นหาเต็นท์รถมือสองที่มีความน่าเชื่อถือ ให้ราคาดี และเป็นที่ไว้วางใจกับคนทั่วไป(มีชื่อแบรนด์ที่เห็น ได้ยินชินหู และหากค้นหาความน่าเชื่อถือทางสื่ออนไลน์ด้วยวิธีการเสิร์ชหาข้อมูลจากคำหลัก เว็บไซต์ติดอันดับแรกๆ ของเว็บเสิร์ช)
  2. รู้จักคำว่ามาตรฐาน ความเหมาะสม ระหว่างราคาและสมรรถนะการทำงานของเครื่องยนต์(ทั้งภายในและภายนอนรถ) เพราะก่อนรับซื้อรถทุกคัน ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน เก่า ใหม่ ยี่ห้ออะไร ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คสภาพการสึกหลอของอุปกรณ์ อะไหล่ เพื่อใช้สำหรับประเมินราคา และเสนอให้กับผู้ที่นำรถมาขายได้รับทราบ สำหรับนำกลับไปตัดสินใจ ซึ่งในข้อนี้หากไม่รีบร้อนใจเงินแต่อย่างใด แนะนำว่าควรพิจารณาไว้หลายๆ เต็นท์ เพราะราคามีถูก มีแพง ส่วนต่างกันอยู่บ้างไม่มากก็น้อย
  3. รู้จักตรวจสอบเอกสารการซื้อ ขายรถมือสอง ทั้งเอกสารที่จำเป็นต้องเซ็น(เอกสารการรับรถ เอกสารการโอนรถ หนังสือมอบอำนาจ ฯลฯ) และเล่มทะเบียนรถ ซึ่งข้อมูล ลายละเอียดที่ปรากฎเป็นรายลักษณ์อักษรมีความสำคัญที่สุด ควรอ่าน และพิจารณาให้รอบครอบก่อนเซ็นทุกครั้ง
  4. รู้จักการเอาตัวรอด จากพนักงานขาย หรือนายหน้า ซึ่งควรหลีกเลี่ยงกรณีการรับซื้อรถจากคนกลาง เพราะข้อมูลที่ได้อาจคาดเคลื่อน หรือที่เหลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือการแอบอ้าง หลอกลวง จนเป็นบทสรุปของพวกมิจฉาชีพทั่วไป
  5. รู้จักเทคนิคการพูด การเจรจาต่อรอง โดยเฉพาะการขายรถมือสอง
  6. รู้จักขั้นตอนการจ่ายเงิน ในเงื่อนไขต่างๆ ของเต็นท์รถดังกล่าว เพื่อไม่ให้เป็นการถูกเอารัดเอาเปรียบ