น๊อต | วัสดุ อุปกรณ์ยึดติด

สมัยก่อนที่ยังไม่มีนวัตกรรมการผลิต หรือเครื่องจักรต่างๆ วัสดุที่นำมาใช้ในการติดแปะกระดาษ คือ เมล็ดข้าวสุก หรือแป้งเปียก นั้นเป็นภูมิปัญญาที่มนุษย์เรานำมาใช้ และเมื่อกาลเวลาผ่านไปเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ยึดติดต่างๆ ก็ได้ถูกผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับชิ้นงาน เพราะไม่ได้มีเพียงแค่กระดาษเท่านั้น แต่มีอีกหลายงาน หลากอาชีพที่ต้องการใช้เครื่องมือยึดติด เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพ อายุการใช้งานให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างวัสดุ อุปกรณ์ยึดติดที่ใช้งานกันในปัจจุบัน

  • กาว ซึ่งปัจจุบันนี้คุณภาพของกาวไม่ได้มีเพียงแค่ติดกระดาษเท่านั้น แต่ยังมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นเมื่อนำมาใช้ในนวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ
  • แม็กเย็บกระดาษ มีหลายขนาดเพื่อให้สามารถจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่
  • ลวด ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาที่ว่าสนิมเกาะกิน ทำให้มีอายุการใช้งานไม่มากนัก แต่ก็เป็นอีกหนึ่งวัสดุที่นำมาใช้ซ่อมแซมส่วนต่างๆ ที่ชำรุดเสียหาย
  • เชือก ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน และลักษณะการผูก
  • แป้นกาวรัดสาย เป็นชิ้นส่วนยึดติดที่ขาดไม่ได้เลย สำหรับสำนักงาน องค์กร หรือบ้านที่มีการใช้งานสายไฟในปริมาณมาก หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นฉนวดกับไฟฟ้า ทำให้การจัดเก็บเป็นไปด้วยความมีระเบียบ พร้อมความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าสูง
  • ตะปู เป็นตัวเลือกสำหรับยึดติดอุปกรณ์เครื่องใช้ที่อาจกล่าวได้ว่าทำให้เนื้อวัสดุเสียหาย แต่ถึงอย่างไรแล้ว ก็มีความหน่าแน่น และมั่นคง
  • น๊อต อุปกรณ์ยึดติดที่ง่ายต่อการใช้งาน ง่ายต่อขั้นตอนการปรับแก้ไข หรือลื้อถอน โดยเฉพาะการใช้น๊อตกับงานเฟอร์นิเจอร์ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้าน และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อต่ต้องรู้ด้วยว่าความเหมาะสมของเบอร์น๊อตและวัสดุที่ใช้ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วชิ้นงานต่างๆอาจเสื่อมสภาพลง หรือมีอายุการใช้งานที่สั้นลง