ทัวร์ภาคเหนือของไทย

ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลกันเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งแต่ละจังหวัดล้วนมีสถานที่ทัวร์ที่สำคัญอันประกอบไปด้วย 9 จังหวัด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

1378476867-IMG3656JPG-o

  1. เชียงราย  ได้แก่ วนอุทยานภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง ไร่แม่ฟ้าหลวง ดอยลังกา อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จากนั้นก็แวะสัมผัสกับวัดที่มีสิ่งก่อสร้างสวยงาม อลังกาล นั้นคือ วัดร่องขุ่น
  2. เชียงใหม่ ได้แก่ ดอยอินทนนท์  ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม ดอยปุย ดอยปุย ดอยแม่สลอง
  3. น่าน  ดอยเสมอดาว  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา(ได้รับการขนานนามว่าเป็นป่าต้นน้ำ ป่าดึกดำบรรพ์ปลายทางหิมาลัย ขุนเขาใต้ทะเล) และผาเชิดชู นักท่องเที่ยวาสามารถชมทะเลหมอกได้ที่นี่
  4. พะเยา ได้แก่ วนอุทยานบ้านถ้ำ และอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
  5. แพร่ นักท่องเที่ยวจะได้ชมความงามแบบชนบทที่เกิดขึ้นจากดอกงวมบานสะพรั่งป่าบ้านผาตึม
  6. แม่ฮ่องสอน ปาย อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จุดชมวิวดอยช้าง
  7. ลำปาง อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
  8. ลำพูน อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
  9. อุตรดิตถ์ หากพูดภึงหน้าหนาวต้องที่ภูสอยดาว นอกจากจะได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วยังได้ชมความงามของดอกไม้นานาพันธุ์

ซึ่งหากใครเดินทางไปทัวร์ในจังหวะที่มีอุณหภูมิต่ำสุด โอกาสที่จะสัมผัสและชมน้้ำค้างแข็งหรือที่เรียกว่า แม่คะนิ้งก็มีสูง เนื่องจากหนึ่งปีจะมีเพียงช่วงเวลาเดียวที่อากาศเมืองร้อนจะมีอุณหภูมิเสมือนเช่นประเทศเมืองหนาว